Sygdomslære

Vi som arbejder i sundhedssystemet, er afhængige af at tilegne os viden.

Der findes enorme mængder litteratur, om stort set alle emner på området. Når jeg alligevel har valgt at præsentere udvalgte emner her, bygger det på min måde at forstå tingene selv.

En stor del af den eksisterende litteratur, lægger ikke meget vægt på forståelse, særligt ikke for mennesker som er nystartede i faget. Jeg oplever at vore elever, går fast i forståelsen af de samme emner. Endda emner som ret let kan forenkles og præsenteres på, relativt, letforståelig måde. Det har jeg forsøgt at gøre her.
Nogle af mine tegneserieagtige forklaringer, vil sikkert opfattes som barnagtige, i hvert fald i visse kredse. Men præcis denne, lidt komiske og utraditionelle facon, har vist sit værd, når jeg har gennemgået tingene på tavlen. Dermed er det mit håb, at det også fungerer her.

De emner jeg har valgt at skrive om er:

  • Diabetes -Herunder typerne, kliniske symptomer og baggrunde.
  • EKG - Arytmi, AMI, tolkning og fejltolkning, på en jordnær måde.
  • KOL - Kroniske Obstruktive Lungelidelser, skilt ad i Astma, Bronkitis og emfysem. Desuden er høj- og lavtrykslungeødem beskrevet.
  • Shock - Shocktyperne, deres baggrund og de kliniske tegn.
  • Narkotiske stoffer - Lavpraktisk information om de mest almindelige stoffer/misbrug.
  • Celleforbrænding og rhabdomyolyse.

God læselyst.