Lystfiskerordbog
Er man nystartet lystfisker, kan det være vanskeligt at finde rundt i alle de forskellige begreber og navne på grej, teknikker og værktøj.
Jeg har samlet et bredt udvalg af disse sære ord og begreber og håber at denne ordbog kan hjælpe med at skabe lidt overblik.
Mange af ordene i listen herunder fungerer som hyperlinks til et billede eller et afsnit om emnet.

Så kan du klikke på ordet og flyve hen til lidt mere information et andet sted på disse sider.

OBS OBS OBS - Af en eller anden uforklarlig grund vil Firefox-browseren ikke lade dig lande "spot on" - men lander et sted i umiddelbar nærhed af det rigtige.

God fornøjelse... :-)


½ Blodknude - Til montering af endegrej. En let knude at binde.
Agnnål - Stor nål til at trække en line igennem en agnfisk eller et gummiagn

Attraktor - Glitrende pyntegenstande til at fange fiskenes opmærksomhed, typisk på forfang.
Bagline - Inderste linestykke på spolen på fiskehjulet
Baitrunner - Dobbelt bremsesystem med to bremser på et fastspolehjul.
Bidmelder - Ordning som indikerer når der er bid. Bruges oftest ved medefiskeri.
Blink - Agntype af metal til spinnefiskeri eller trolling.
Bobleflod - Flodtype som kan påfyldes vand og dermed fungere som kastevægt.
Bombarda - Kastevægt som eksisterer i både flydende og synkende udgaver.
Braided Loop - Montage af et flettet loop på en flueline
Bundforfang - Forfang med en eller flere tafser med kroge, typisk til fiskeri efter fladfisk.
Bundmede - Inaktiv fiskemetode hvor agnen præsenteres bundnært på en stillestående måde.
Combistang - Stangtype som kan anvendes til både spinne- og fluefiskeri.
Densitet - Udtryk for materialets vægtfylde, brugt til flueliner.
Dobbelt Uniknude - Til sammenbinding af 2 liner. Også god til sammenbinding af liner med forskellig tykkelse.

Dodger - Blank metalplade, monteret foran agnen, som udsender glimt og tiltrækker fiskenes opmærksomhed under trolling.
Downrigger - Anordning til at styre fiskedybden under trollingfiskeri.
Drachkovitch Rig - Speciel jigagtig rigtype som anvendes til agnfisk.
Dropshot - Speciel rig til at fiske en ubelastet jig et stykke oppe af linen, med synket helt ude i enden af linen.
DT - Double Taper - Dobbelt Taperet - Fluelinetype som er ens i begge ender. Mest brugt til tørfluefiskeri.
Dørgning - Fiskemetode hvor agnen trækkes igennem vandet efter et fartøj.
Ekkolod - Elektronisk apparat som kan scanne vandsøjlen under båden.
Fastspolehjul - Fiskehjultype hvor spolen ikke drejer rundt, men linen påspoles af en roterende bøjle.
Ferrule - Udtryk for fiskestangens samlinger.
Ferrulevoks - Vokstype til at smøre/vedligeholde fiskestangens ferruler.
Fighting Butt - Ekstralang håndtag i bunden på en fluestang, til at støtte mod hoften og dermed lette fighten.
Filetering - Metode til at friskære kødet af fisken for ben.
Filetkniv - Speciallavet kniv, beregnet til at filetere fisk.
Fireball - Jighovede til agnfisk til vertikalfiskeri.
Fiskevest - Vest med mange lommer til at bære fiskegrejet.
Fladfiskeforfang - Forfang designet specielt til fladfisk, typisk et Pater Noster-forfang med kulørte perler, spinnerblade ol..
Fladfiskeske - Specielt skelignende kastevægt til spinnefiskeri efter fladfisk.
Flashflue - Fluetype som er lavet af skinnende kunstmaterialer, bla. til fiskeri efter gedder.
Fletline - Fiskelinetype af flettede kunstfibre.
Fluehjul - Fiskehjul til fluefiskeri.
Flueline - Speciel linetype, beregnet til fluefiskeri. Linen fungerer som kastevægt.
Fluestang - Fiskestang specielt udviklet til fluefiskeri.
Fluorocarbon - Gennemsigtigt linemateriale som bryder lyset på samme måde som vand. Næsten usynligt under vandet.
Flyline Loop - Sådan kan man lave et godt loop på en flueline.
Forenklet Rapala-knude
-Supergod knude til fastbinding af flue på et forfang.

Forfang - Yderste stykke af fiskelinen. Ofte med speciel udformning og i andet materiale end hovedlinen.
Gabåbner - Værktøj til at holde kæberne adskilt på fisken imens agnen pilles ud. Ofte brugt til geddefiskeri.
Geddeforfang - Særligt stærk forfang som geddernes skarpe tænder ikke kan skære over. Kan være lavet af metal.
Gaf - Landingskrog med håndtag til at trække fisken op ad vandet med.
Gennemløber - Agntype som er gennemboret på langs, hvor fiskelinen løber igennem.
Gennemløbsblink - Agntype som er gennemboret på langs, hvor fiskelinen løber igennem.
Gennemløbsbly - Synk med et hul hvor linen løber igennem.
Gennemløbspirk - Agntype som er gennemboret på langs, hvor fiskelinen løber igennem.
Grass Leader - Forfangstype til at øve underhåndskast på en græsplæne.

Gummistopper - Gummiordning på hovedlinen som bestemmer fiskedybden ved at stoppe ved floddet.
Gællegreb - Måde at holde fisken på, med fingrene i gælleåbningen.
Helaktion - Udtryk for en blød stang som jævnt bøjer i hele stangens længde.
Hjulholder - Mekanisk ordning som holder fiskehjulet fast på fiskestangen.
Hybridagn - Blød wobler i et gummimateriale. Mellemting mellem en wobler og en jig.
Hægte - Metalhægte til at binde i enden af fiskelinen, så det er let at skifte agn.
Hægtesvirvel - Hægte som er sammenbygget med en svirvel.
Jerkbait - Speciel fisketeknik efter gedder, hvor særlige agn fiskes rykvis igennem vandet. Direkte oversat: Ryk-agn.
Jig - Blød gummiagn. Kan have mange udformninger fra fiskelignende modeller til fantasiagn.
Karpelus - Lille krebsdyr som lever som parasit på fiskens skind. Minder lidt om en skovflåt i levevis.
Kasper Røghat - Lille type af røgeovn til hurtig varmrøgning af fisk.
Knarre - Mekanisk ordning på et fiskehjul som giver en skraldende/klikkende lyd. Bruges som bidmelder, samt mod overløb.
Knæk og bræk - Jæger og lystfiskerudtryk som betyder held og lykke på turen.
Koldrøgning - Måde at tilberede madvarer med langtidsrøgning under 25 grader.
Krogskala - Vejledende størrelsestabel med et nummersystem til at størrelsesangive fiskekrogene.
Kystwobler - Agntype til spinnefiskeri i saltvand.
Lagesaltning - Saltningsmetode til at salte kød i saltlage.
Landingsnet - Net til at få den linefangede fisk ud af vandet med.
Ledwobler - Wobler som er delt i flere stykker med hængsler.
Leopardbund - Havbundstype med sand og spredt bevoksning. Almindelig langs kysterne.
Lineklipper - Neglesakslignende tang til at klippe fiskelinen over.
Lineoplæg - Måden som fiskehjulet spoler linen på hjulet.
Lipgrip - Landingsværktøj med to kæber som holder fisken i underkæben. Ideel til fisk som skal genudsættes.
Loop til Loop - Måde at samle to liner med hver sit loop, ved at trække dem igennem hinanden.
Makrelforfang - Specielt forfang med små ophængere til makrelfiskeri. Stærkere end det lignende sildeforfang.
Markør - Lille bøje til at markere et sted på vandet.
Medefiskeri - Stillestående fiskeri med lokkende madding. Man kaster maddingen ud og venter på at fisken kommer og spiser det.
Monofilline - Massiv line af nylon eller fluorocarbon. - Gammeldags "Fiskesnøre".
Muddlerflue - Fluetype bundet af hjortehår.
Multihjul - Hjultype hvor spolen drejer rundt. Samme som Multiplikatorhjul
Multiplikatorhjul - Hjultype hvor spolen drejer rundt. Samme som Multihjul
Nail Knot - God i fremstillingen af loops på flueliner.

Nedfaldsfisk - Udmagret fisk som har været oppe i åen for at gyde. Ikke egnet som madfisk, da den har en vandet smag. Mest brugt om havørred.
Nerveben - Små fiskeben som stritter fra rygraden og ud i kødet.
Not a Knot - Lille stykke metalgrej til at forbinde fletline med endegrejet. Stærkere end knuder.
Nylonline - Massiv monofilline af nylon. Gammeldags "fiskesnøre".
Nymfe - Fluetype som ligner et insekt i nymfestadiet.
Ophænger - Mindre agn som monteres lidt foran endeagnen ved spinnefiskeri eller fluefiskeri.
Ophængerknude - Som navnet siger er den til montage af ophængere på en line.

Palomar Knuden -God til at montere jigs på en Dropshot-rig.
Paravane - Grej til at trække linen ned eller ud til siden under dørge- / trollingfiskeri.
Pater Noster forfang - Bundsnøreforfang til fladfisk med en eller flere "tafser" som stikker ud fra hovedlinen. Bundfiskeforfang.
Pean - Lille sakselignende tang som kan fastlåses i spændt tilstand. Kan fastholde eksempelvis kroge. -Udtales: "Pjang".
Perfection Loop
- Et godt loop. God til forfangsrod så man kan samle med "loop til loop" systemet.

Pin on Reel - Fjederpåvirket snor til at hænge småting i, eksempelvis en lineklipper. Trækker sig selv tilbage når den slippes.
Pinbones - Det samme som nerveben. Små fiskeben som stritter ud i kødet fra rygraden.
Pirk - Kompakt endeagn i metal. Hurtigtsynkende. Bruges ofte til vertikalt fiskeri.
Polaroid Briller - Briller med Polaroidglas. Bryder overfladelyset på vandoverfladen, så man lettere kan se ned igennem vandet.
Polbriller - Det samme som Polaroid Briller.
Polyleader - Forfangstype til fluefiskeri. Eksisterer i flere densiteter, fra flydende til hurtigt synkende.
Popper - Agntype som bliver i overfladen. Designet så de flytter provokerende meget vand.
Powerbait - Kendt dejagtig medeagn til ørredfiskeri fra firmaet Berkley. P&T agn.
Priest - Aflivningsværktøj. Kølle til at slå fiskene i hovedet.
Progressiv aktion - Mellemhurtig fiskestang, som gradvist spænder mere og mere af klingen op ved belastning.
Prop - Flydende stykke grej som forfanget hænger under.
Quivertip - Tynd og meget blød spids til at forlænge fiskestangen med. Bruges som bidmelder under medefiskeri, da man kan se det mindste bevægelse i line på Quivertippen.
Runningline - Samme som Skydeline. Linen bag ved et skydehoved til fluefiskeri.
Røghat - Lille røgovn til hurtig varmrøgning af fisk.
Røgsmuld - Savsmuld til brud til røgning af madvarer. Altid løvtræ, oftest bøgetræ.
Rørkrogløsner - Grej til at udtage en fiskekrog fra fisken.
Saltlage - Saltholdig væske til at salte kød, bestående af vand og salt, samt måske lidt sukker.
San Diego Jam Knude -God til kraftige liner og fluorocarbon.

SH - Shooting Head - Skydehoved - Line som er kastevægten i en linetype til fluefiskeri. Fungerer sammen med en skydeline.
Shadjig - Jig som er udformet som en fisk.
Sideplaner - Paravanetype til at trække linen ud til siden under dørge- / trollingfiskeri.
Skagit line - Speciel lineopsætning til fluefiskeri, som gør underhåndskast meget effektive.
Skeblink - Blink. Metalagn til spinnefiskeri og trolling.
Skydeline - Running Line - Line bag ved skydehoved ved fluefiskeri.
Slagline - Kraftigt forfang som holder til de hårde belastninger under kastet ved surfcasting.
Slangeøje - Øjetype på fiskestang, mest brugt på fluestænger.
Spinnefiskeri - Fiskemetode hvor agnen kastes ud og levendegøres ved at spinne den ind igen.
Slicede fileter - Skiveskårede fileter.
Spinner - Metalagn med roterende metalplade som udsender lokkende glimt.
Spinnestang - Fiskestang til spinnefiskeri.
Splitcanestang - 6-, 7-, eller 8-kantede fiskestænger, fremstillet af bambuskiler. Gammel stangtype.
Splithagl - Mindre stykker runde metalsynk med dyb slids. Beregnet til at klemme fast på fiskelinen. "Klemmebly".
Splitring - Ring udformet som en nøglering. Samme som en springring.
Spoleknude - Til at binde linen fast i spolen. God til både fastspole og multihjul.

Springlag - Temperaturdelt dybt vand, pga at vand er tungest ved 4 grader celcius og vil dermed synke til bunden. Vandet over springlaget er koldere.
Springring - Ring udformet som en nøglering.
Stangaktion - Udtryk for hvor "hurtigt" fiskestangen fjedrer. Hård eller blød aktion.
Stangholder - Ordning til at holde stange under medefiskeri, eller til at holde stangen under fiskeri fra båd.
Stangklinge - Selve fiskestangen uden øjer, stangholder eller håndtag.
Stangrør - Opbevaringsrør til at transportere/opbevare fiskestangen i.
Stangøje - Øjerne på fiskestangen, som linen løber i.
Streamer - Synkende fluetype. Ligner ofte små fisk.
Strømskel - Hvor strømmende fiskevand mødes ved en pynt, odde eller lignende, dannes der et synligt strømskel.
Surfcasting - Fiskeri fra stranden med bundfiskeforfang, ofte med store kraftige langtkastende stænger.
Svejset loop - Loop på flueline sammensmeltet med krympeflex.

Svirvel - Metalordning med to øjer som er forbundet med et drejbart leje. Bestanddel til forfang.
Synk - Til at trække forfanget ned i vandet. "Fiskebly".
Taperet - Udtryk for at noget bliver tyndere og tyndere. Begrebet er mest brugt til fluefiskeri.
Tasmanian Devil - Speciel type ørredagn. Ofte set til P&T.
Topaktion - Hurtig stangaktion, hvor stangen mest bøjer i den yderste del under kast.
Topøje - Yderste stangøje.
Trangiasæt - Svensk stormkøkken. Meget kendt og populær blandt friluftsmennesker verden over.
Tregangsrig - Speciel rig med to "forfang", hvor det ene går ned til et tungt synk.
Trevejsrig - Samme som Tregangsrig.
Trolling - Fiskemetode hvor agnen trækkes rundt i vandet efter et fartøj.
Twichin Bar - Mekanisk ordning på særlige multihjul, til at spole en lille smule line ind. Til vertikal fiskeri.
Tørflue - Fluetypr som flyder ovenpå vandet.Tørflue - Fluetypr som flyder ovenpå vandet.
Tørsaltning - Saltningsmetode hvor det tørre salt fordeles direkte på kødet.
Uniknuden - Til montering af endegrej. Har lidt andre egenskaber end ½ Blodknude. Er samtidigt en god spoleknude.

Vadestøvler - Fodtøj toil at trække udenpå waders med neoprensok.
Varmrøgning - Røgningsmetode hvor kødet røges med varm røg over 60 grader.
Vertical Jigging - Fiskemetode fra båd, hvor en jig fiskes lodret under båden.
Vertikal Fiskeri - Fiskeri lodret under båden.
Vådflue - Fluetype som synker ned i vandet.
Waders - Vandtætte overalls.
Walk the Dog - Rykvis fiskeri med læbeløs vobler, så den får et zigzag bevægelsesmønster.
WF - Weight Foreward - Fluelinetype med kompakt kasteklump. Let at kaste med og meget populær.
Wiggler - Metalparavane som trækker linen ned i vandet. Til dørge-/trollingfiskeri.
Wobler - Fiskelignende agntype i træ eller kunststof. Bruges til spinnefiskeri og dørgning/trolling.
Ålebjælde - Lille klokke til at montere som bidmelder på en fiskestang under medefiskeri.

Alle de mange begreber, kan være vanskelige at overskue. Det samme gælder de mange knuder til lystfiskeriet: Lystfiskerknuder
Måske kunne lidt tips til en tur i P&T også hjælpe: Put & Take

Rigtig god læselyst.
Mvh Mik :-)